Richard Cornelisse

Relevante belastingdata vanuit TP en BTW: de ‘Waarom’, ‘Wat’ en ‘Hoe’

In Indirect Tax Strategic Plan on 16/03/2017 at 2:26 pm

Door Richard H. Cornelisse en Edwin van Loon
Gepubliceerd in Vakblad Tax Assurance

Samenvatting

De belastingmoraal verschuift. Steeds meer wordt iets wat wettelijk gezien mag, niet automatisch ook geaccepteerd door de publieke opinie. Reputatieschade dreigt. Belastingdiensten worden ook scherper, op zowel directe en indirecte belastingen. Ze willen vaker, sneller en meer gegevens zien. Daarnaast is er een tendens om de eindverantwoordelijkheid voor fiscale zaken hoger in de onderneming te leggen; in het Verenigd Koninkrijk ligt die sinds vorig jaar zelfs al bij de Raad van Bestuur.

Die twee tendensen stellen eisen aan de interne fiscale afdelingen en de externe accountants, maar bieden ook kansen. De gegevens die de belastingdiensten eisen, zouden door het bedrijf zelf goed gemonitord en geïnterpreteerd moeten worden, om te kijken in hoeverre die gegevens misschien wijzen op ongewenste situaties en te grote belastingrisico’s. Het kan ook zo zijn dat die gegevens duidelijk maken dat het bedrijf er misschien goed aan doet de bedrijfsprocessen anders te organiseren.

Door samenwerking van fiscale specialisten kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale fiscale reilen en zeilen van de multinational ontstaan. Van daaruit is een beter zicht op mogelijk gewenste investeringen voor het bedrijf mogelijk. Zo kan fiscaliteit de plaats innemen die het misschien altijd al verdient: als belangrijk onderdeel van het totale overkoepelende ondernemingsbeleid.

Gratis artikel lezen en downloaden

Screen Shot 2017-03-16 at 14.16.20

Geschreven door Richard H. Cornelisse en Edwin van Loon

  • mr. Richard H. Cornelisse, Tax Assurance Expert, managing director van de Key Group en Phenix Consulting
  • Edwin van Loon RTAP, Tax Control Framework Coordinator ING Bank NV

SAP add on for ‘VAT Smartform PDF’ in Poland

In Indirect Tax Strategic Plan on 26/02/2017 at 8:43 pm

We offer a new SAP add-on solution that creates automatically the VAT Smartform from SAP. When our SAF-T SAP add-on solution has been purchased this additional functionality will be managed under SAF-T cockpit as a different report.

Companies selling across European Union borders have to submit EC Sales List (ESL). This should contain the details of sales or transfers of goods and services to other VAT registered companies in other EU countries summarized per VAT registration number. The tax authorities in the EU use the listings to check whether VAT is declared by the parties involved in cross-border transactions (e.g. no mismatches).

In Poland a specific extra local requirement applies. As of 1 January 2017 taxpayers making transactions with EU members will be required to submit mandatory the declaration in electronic format.

The Polish tax authorities provides a VAT Smartform PDF that a company has to fill in with the requested information. That Smartform is mandatory and must be used to meet the requirement. Without automation support the data has to be entered manually by the company.

Entering data is a time consuming process. Besides the impact on internal resources, such manual activity increases the risk of data errors, i.e. with entering the VAT registration numbers in the Smartform.

Stricter penalties apply for individuals involved in tax fraud and penalties are introduced for taxpayers who do meet the legal requirement of submitting declarations in electronic format.

Source: SAP – submitting close to real time data to tax authorities

In Spain on 1 July 2017: immediate supply of Information to tax authorities in force

In Indirect Tax Strategic Plan on 24/02/2017 at 4:40 pm

In Spain a new VAT reporting system will enter into force on the 1st of July 2017. The new Spanish requirements will have a huge impact on many (multi)nationals that run SAP as standard SAP will not provide an E2E solution.

SAP add on for SII

The SAP add-on is based on the selection of the VAT relevant transactions from the SAP ledgers. This can be done manually with a new SAP transaction or in an automated way via scheduled batch jobs. The SII relevant data from the selected source transactions are stored in a new customized SII table. That single source ensures your data integrity and consistency. There will be no need for maintenance of multiple systems as it will all be maintained in SAP itself. All reportable SII data are available via a single SAP cockpit which enables easy (tax risk) management of the SII reports.

Read more: In Spain on 1 July 2017: immediate supply of Information to tax authorities in force

%d bloggers like this: